Location: Svit

Novostavba
Izby
3
Kúpeľne
1
Balkón
75,13
Novostavba
Izby
2
Kúpeľne
1
Balkón
58,85
Izby
2
Kúpeľne
1
Balkón
58,85
Izby
3
Kúpeľne
1
Balkón
71,5
Izby
1
Kúpeľne
1
Balkón
35
Izby
2
Kúpeľne
1
Balkón
53,61